منابع آزمون شرکت صنایع مس افق کرمان به منظور ارائه خدمات به کارخانه معدن مس درآلو
فوق ديپلم دفترچه عمومی معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات 
ليسانس دفترچه عمومی معارف اسلامي ، علوم اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات 

مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش مواد امتحانی
ليسانس امداد و نجات / آتش نشاني - اصول پیشگیری از حریق و حوادث، آوار و آواربرداری، حفاظت صنعتی، عملیات حریق و نجات، حریق و انواع آن، مدیریت ایمنی، کمک‌های اولیه، شناخت انواع سوانح، اصول و مبانی امداد و نجات
ليسانس ايمني صنعتي/ بهداشت حرفه اي/HSE  - عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، ایمنی در محیط کار، بیماریهای ناشی ازکار و سم شناسی صنعتی
ليسانس برق  قدرت مدار الکتریکی 1و2، سیستم های کنترل خطی، ماشین الکتریکی، بررسی سیستم قدرت، الکترومعناطیس
ليسانس برق (برق/قدرت / الکترونيک/ ابزاردقيق) الکترونیک 1و2، سیگنال و سیستم، کنترل خطی، ماشین الکتریکی، بررسی سیستم قدرت و مدارهای الکتریکی
ليسانس حسابداري - اصول حسابداری 1و2و3، حسابداري ميانه 1، حسابداري پيشرفته 1 و 2، حسابداري صنعتي 1 و 2، حسابرسي 1 و 2 و حسابداری دولتی
ليسانس زمين شناسي - مبانی سنگ شناسی آذرین، رسوبی و دگرگونی، مبانی زمین شناسی ساختمانی، مبانی چینه شناسی، زمین شناسی ایران، مبانی ژئوشیمی
ليسانس گروه شيمي (شيمي/  محض/ كاربردي) شیمی آلی  1، 2، شیمی معدنی1، 2، شیمی فیزیک1، 2 و شیمی تجزیه 1,2
ليسانس گروه کامپيوتر (نرم افزار/سخت افزار) ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، پایگاه داده، ذخیره و بازیابی اطلاعات، سیستم عامل، معماری کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری و مدار الکتریکی
ليسانس ليسانس محيط زيست/ليسانس بهداشت محيط - آبخیز داری و حفاظت آب و خاک، آبیاری، ارزیابی محیط زیست، آلودگی آب و خاک، جنگل شناسی، شناخت و حمایت محیط زیست، شناخت و مدیریت حیات وحش، گیاهان آبزی و نقشه برداری منابع زمین
ليسانس ليسانس مهندسي عمران ـ عمران/ليسانس نقشه برداري/لیسانس مهندسی آب - تحلیل سازه، مکانیک سیالات و هیدرولیک، مکانیک خاک، راه سازی، روسازی راه
ليسانس معدن (  معدن / فرآوري/ استخراج) چالزنی، و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل و نقل در معادن،  مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیر زمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
ليسانس معدن ( معدن /استخراج / اکتشاف/فرآوري) چالزنی، و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل و نقل در معادن،  مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیر زمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
ليسانس مكانيك (مکانيک / سيالات / جامدات) ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح
ليسانس مهندسی شیمی - انتقال جرم، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک و موازنه انرژی و مواد
ليسانس مهندسي صنايع (صنايع/برنامه ريزي و تحليل سيستم/تكنولوژي صنعتي/توليد صنعتي) آمار و احتمال، تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، کنترل موجودی و طرح ریزی واحدهای صنعتی
ليسانس مهندسي کشاورزي کلیه گرایشها اصول اقتصاد کشاورزی، اصول زراعت، توسعه و کشاورزی پایدار، تولید محصولات کشاورزی، زراعت خصوصی، گیاه شناسی عمومی
ليسانس مهندسي مواد (مواد/متالورژي صنعتي/ متالورژي استخراجي) متالورژی فیزیکی، عملیات حرارتی، خواص مکانیکی مواد، شيمي فيزيك و ترموديناميك
لیسانس عمومی کلیه گرایشها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
ليسانس حقوق کلیه گرایشها حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، اصول فقه، حقوق اداری، حقوق کار و  متون فقه
فوق ديپلم  روابط عمومي/گروه امور اداري و مديريت   اصول و مدیریت روابط عمومی، افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی، روابط عمومی و توسعه، اقناع و تبلیغ، ارتباط شفاهی، روابط عمومی و شبکه های اطلاع رسانی، ارتباط با رسانه های جمعی و تکنیک های روابط عمومی
فوق ديپلم امداد و نجات / آتش نشاني - اصول پیشگیری از حریق و حوادث، آوار و آواربرداری، حفاظت صنعتی، عملیات حریق و نجات، حریق و انواع آن، مدیریت ایمنی، کمک‌های اولیه، شناخت انواع سوانح، اصول و مبانی امداد و نجات
فوق ديپلم برق (قدرت/الکترونيک/ ابزاردقيق) مدارهای الکتریکی 1، الکترونیک 1، ماشینهای الکتریکی 1 و مدار منطقی
فوق ديپلم گروه امور اداري و مديريت - مبانی و اصول سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، اصول حسابداری1 و2 و اقتصاد خرد
فوق ديپلم گروه شيمي کلیه گرایشها شیمی عمومی، شیمی آلی 1، شیمی تجزیه 1، شیمی فیزیک 1 و شیمی معدنی 1
فوق ديپلم گروه کامپيوتر (نرم افزار/سخت افزار) مدار منطقی، مدار الکتریکی، معماری کامپیوتر، مدار الکترونیکی، ساختمان داده ها، پایگاه داده ها، سیستم عامل، ذخیره و بازیابی اطلاعات
فوق ديپلم گروه مکانيک کلیه گرایشها استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و طراحی اجزا
فوق ديپلم گروه مواد کلیه گرایشها عملیات حرارتی، متالورژی فیزیکی، اصول ریخته گری، ریخته گری آلیاژهای آهنی و ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی
فوق ديپلم معدن (اکتشاف / استخراج) استخراج زیرزمینی و روباز، حفاری اکتشافی، چالزنی و آتشکاری، تهویه در معادن، نگهداری در معادن، کانه آرایی، کانی شناسی، اصول حفاری، گل حفاری، چاه پیمایی و حفاری‌های معدنی
فوق ديپلم معدن (فرآوري/ استخراج) استخراج زیرزمینی و روباز، حفاری اکتشافی، چالزنی و آتشکاری، تهویه در معادن، نگهداری در معادن، کانه آرایی، کانی و سنگ، خردایش و دانه بندی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی
فوق ديپلم نقشه برداري - استاتیک، مبانی نقشه برداری، مصالح ساختمانی، مبانی فتوگرامتری،  فتوگرامتری 1و2و3، کارتوگرافی، تئوری برآورد، نقشه برداری مسیر و زیرزمینی و ژئودزی
فوق ديپلم عمومی کلیه گرایشها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
ديپلم عمومی و تخصصی کلیه گرایشها  معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و استعداد تحصیلی، زبان انگليسي و فناوری اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی