| پیگیری و مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده نتیجه آزمون | مشاهده پاسخ اعتراض به نتیجه آزمون |منابع آزمون | کد رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون شرکت صنایع  مس افق کرمان
به منظور ارائه خدمات به کارخانه معدن مس درآلو

مشاهده نمونه جدول سوابق كاري
دریافت فرم پيوست ١ و ٢ (برای داطلبان آزمون پیمانکاران داخلی)